Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości
Logo programu Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to rewolucyjna inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej celem jest tworzenie innowacyjnych szkół, w których nauka staje się fascynującą przygodą, angażującą uczniów i inspirującą do odkrywania oraz rozwijania ich pasji i zdolności.

W ramach tej inicjatywy, Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje zaprojektować i wyposażyć nowoczesne placówki edukacyjne, w których zajęcia nie tylko dostarczają wiedzy, ale również kształtują umiejętności potrzebne do skutecznego funkcjonowania w przyszłości, zwłaszcza w obszarach STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka).

Dzięki Laboratoriom Przyszłości, każda szkoła w Polsce otrzyma kompleksowe wsparcie w budowaniu kompetencji przyszłości u swoich uczniów. Centralnym punktem tych placówek będą zaawansowane laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt, takie jak drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty oraz sprzęt do nagrań. Jednak rozwijając koncepcję Laboratoriów Przyszłości, można również rozważyć następujące elementy:

 1. Programy na miarę uczniów: Tworzenie programów nauczania dostosowanych do zainteresowań i zdolności uczniów, umożliwiających im eksplorację różnych dziedzin w ramach STEAM.
 2. Interdyscyplinarność: Zachęcanie do podejścia interdyscyplinarnego poprzez integrowanie różnych obszarów w projektach i zadaniach, co promuje twórcze myślenie.
 3. Nauczyciel jako mentor: Wspieranie nauczycieli w roli mentorów, aby mogli inspirować uczniów do samodzielnego odkrywania i uczenia się.
 4. Współpraca z przemysłem: Nawiązywanie partnerstw z firmami i instytucjami związanych z dziedzinami STEAM, aby uczniowie mieli dostęp do rzeczywistych projektów i zastosowań praktycznych.
 5. Kreatywne przestrzenie: Projektowanie przestrzeni edukacyjnych, które sprzyjają współpracy, eksperymentom i innowacjom, np. pracownie kreatywne, przestrzenie projektowe.
 6. Kształcenie na temat nowych technologii: Włączenie do programu edukacyjnego nauki o nowych technologiach, cyfrowej kulturze i krytycznym myśleniu w kontekście informacji.
 7. Wspieranie rodziców: Organizacja warsztatów i spotkań dla rodziców, aby zrozumieli korzyści i cele Laboratoriów Przyszłości oraz byli partnerami w edukacji swoich dzieci.
 8. Działania pozalekcyjne: Tworzenie klubów, konkursów i projektów pozalekcyjnych, które umożliwiają pogłębianie zainteresowań uczniów.
 9. Monitorowanie postępów: Wprowadzenie systemu śledzenia postępów uczniów, aby można było dostosowywać program nauczania i działania edukacyjne do ich potrzeb.
 10. Badania i ewaluacja: Regularna ocena i analiza efektywności Laboratoriów Przyszłości, co umożliwi ciągłe doskonalenie inicjatywy.

Laboratoria Przyszłości nie tylko dostarczą uczniom wiedzy i umiejętności, ale także wykształcą przyszłe pokolenie myślicieli, twórców i liderów zdolnych sprostać wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się świata.

Katalog udostępniony przez organizatora liczy ponad 150 pozycji.

Wyposażenie podstawowe:

 • Filament,
 • Drukarka 3D wraz z akcesoriami,
 • Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami,
 • Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem,
 • Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami,
 • Statyw z akcesoriami,
 • Mikroport z akcesoriami,
 • Oświetlenie do realizacji nagrań,
 • Mikrofon kierunkowy z akcesoriami,
 • Gimbal,
 • Aparat fotograficzny z akcesoriami.

Wyżej wymienione wyposażenie jest obowiązkowe dla każdej szkoły (organizator nie wskazuje wymaganej liczby danego sprzętu dla szkoły)

Wyposażenie dodatkowe:

 • Wyposażenie stanowisk,
 • Narzędzia,
 • Robotyka,
 • AGD,
 • Materiały eksploatacyjne,
 • Audio-wideo,
 • BHP,
 • Pomoce projektowe.

Te narzędzia/pomoce dydaktyczne można zakupić, jeśli szkoła posiada już wyposażenie podstawowe (lub zamówi je w ramach „Laboratoriów Przyszłości”)

Harmonogram programu:

 • 15 listopada 2021 – zamknięcie terminu zgłoszeń dla szkół samorządowych
 • 31 grudnia 2021 – ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie co najmniej 60% środków przyznanych w ramach programu
 • 31 sierpnia 2022 – 31 sierpnia 2022 ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie pozostałych maksymalnie 40% środków przyznanych w ramach programu
 • 1 września 2022 – ostateczny termin na dostarczenie wyposażenia Laboratoriów Przyszłości