Kalibracja i instalacja sterowników dla tablic interaktywnych QOMO

Kategoria: Tablice interaktywne

Kalibracja i instalacja sterowników dla tablic interaktywnych QOMO

Tablice interaktywne QOMO, będące zaawansowanymi narzędziami edukacyjnymi i biznesowymi, oferują szereg funkcji i możliwości, które znacznie ułatwiają i uatrakcyjniają przekazywanie informacji. Aby w pełni wykorzystać potencjał tablic interaktywnych QOMO, kluczowe jest prawidłowe zainstalowanie sterowników oraz dokładna kalibracja sprzętu.

Tablice interaktywne QOMO są urządzeniami HID (Human Interface Device), które w większości przypadków nie potrzebują instalacji sterowników producenta do poprawnego działania. Aby jednak uzyskać pełną funkcjonalność tablicy QOMO obejmującą paskami skrótów oraz półką interaktywną należy zainstalować sterowniki. Bez instalacji sterowników w tablicach QOMO nie działać będą wcześniej wspomniane dodatki.

Właściwa instalacja sterowników jest niezbędna, aby tablica interaktywna QOMO mogła efektywnie współpracować z innymi urządzeniami, takimi jak komputery czy projektory. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu sterującemu, użytkownicy mogą w pełni kontrolować i manipulować treściami na tablicy, korzystając z intuicyjnych gestów oraz zaawansowanych narzędzi.

Kalibracja, czyli dostosowanie parametrów tablicy do rzeczywistych warunków pracy, jest równie ważna. Prawidłowa kalibracja zapewnia precyzyjne odwzorowanie dotyku i interakcji z ekranem, co wpływa na wygodę użytkowania oraz efektywność pracy z tablicą. Bez odpowiedniej kalibracji, działanie tablicy może być utrudnione, co z kolei wpływa na jakość prezentacji i komunikacji.

W poradniku „Kalibracja i instalacja sterowników dla tablic interaktywnych QOMO” przedstawimy w sposób szczegółowy proces instalacji sterowników oraz przeprowadzenia kalibracji, aby użytkownicy mogli w pełni cieszyć się możliwościami oferowanymi przez tablice interaktywne. Zapewnimy również wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów oraz utrzymania i konserwacji sprzętu, aby zapewnić jego długotrwałe, sprawne funkcjonowanie.

Kalibracja i instalacja sterowników dla tablic interaktywnych QOMO

Spis treści:

 1. Sugerowane czynności przed instalacją sterowników oraz oprogramowania
 2. Podstawy instalacji sterowników dla tablic interaktywnych QOMO: wybór właściwego oprogramowania
 3. Praktyczny przewodnik po instalacji sterowników dla tablic interaktywnych QOMO
 4. Jak przeprowadzić kalibrację tablic interaktywnych QOMO: krok po kroku
 5. Rozwiązywanie problemów związanych z kalibracją i instalacją sterowników dla tablic interaktywnych QOMO

Sugerowane czynności przed instalacją sterowników oraz oprogramowania

 1. Jeżeli zainstalowana jest poprzednia wersja oprogramowania (i sterowników) Flow!Works – należy ją odinstalować oraz wyczyścić pliki rejestru. Jak wyczyścić rejestr systemu Windows? Najszybciej można to zrobić używając bezpłatnych aplikacji BleachBit lub CCleaner. Po ich pobraniu i zainstalowaniu udostępniają one opcje wyczyszczenia rejestru w prosty i bezpieczny sposób.
 2. Proszę wyłączyć funkcję Kontrola kont użytkowników systemu Windows oraz tymczasowo wyłączyć zabezpieczenia programu antywirusowego. Jak wyłączyć Kontrolę Konta Użytkownika (Windows 7 / 8)? Aby wyłączyć powyższą funkcję należy wejść w Panel Sterowania -> Konta użytkowników -> Konta użytkowników -> Zmień ustawienia funkcji Kontroli konta użytkownika -> zmień ustawienia na najniższe (Nie powiadamiaj nigdy) -> OK -> OK.
 3. Proszę upewnić się, że tablica QOMO jest odłączona od komputera podczas instalacji sterowników oraz oprogramowania.
 4. Proszę upewnić się, że system Windows jest zaktualizowany i posiada najnowsze poprawki. Aby to sprawdzić należy wejść do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Windows Update i na lewym panelu odnaleźć opcję Wyszukaj aktualizację i sprawdzić stan aktualizacji. Zalecana opcja to Automatyczne instalowanie aktualizacji.
 5. Proszę upewnić się, że wszystkie sterowniki komputera / laptopa są zaktualizowane do najnowszej wersji. Sugerowane jest pobranie i zainstalowanie najnowszej wersji ze strony producenta.

Podstawy instalacji sterowników dla tablic interaktywnych QOMO: wybór właściwego oprogramowania

Aby w pełni wykorzystać potencjał tablic interaktywnych QOMO, konieczne jest zainstalowanie odpowiednich sterowników. Te sterowniki są dostępne wraz z aplikacją QOMO Flow!Works, która oferuje dodatkowe funkcje ułatwiające efektywne wykorzystanie tablicy.

Aby pobrać najnowsze sterowniki oraz uzyskać informacje o aplikacji QOMO Flow!Works, odwiedź oficjalną stronę QOMO (www.qomo.com), opcjonalnym rozwiązaniem jest pobranie kopii instalatora z naszego serwera. Na stronie producenta znajdziesz informacje na temat zgodności sterowników z poszczególnymi wersjami systemów operacyjnych oraz ewentualnych wymagań sprzętowych.

Po pobraniu sterowników na swój komputer, przystąp do ich instalacji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w kolejnym punkcie poradnika. Proces instalacji może wymagać ponownego uruchomienia komputera, aby zakończyć instalację sterowników.

Praktyczny przewodnik po instalacji sterowników dla tablic interaktywnych QOMO

Instalacja oprogramowania oraz sterowników z płyty CD

W przypadku instalacji sterowników oraz oprogramowania z dołączonej do tablicy interaktywnej płyty, proces rozpoczyna się od umieszczenia płyty w napędzie komputera. Po włożeniu płyty, w większości przypadków system automatycznie wykryje jej zawartość i uruchomi auto odtwarzanie. Jeśli jednak tak się nie stanie, otwórz napęd płyty w eksploratorze plików, a następnie dwukrotnie kliknij na plik „Autorun.exe”, aby uruchomić proces instalacji.

Z wywołanego menu wybierz opcję „Full Installation”, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami instalatora, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez cały proces. Będziesz miał możliwość wyboru miejsca instalacji oraz ustawień programu. Upewnij się, że dokonujesz wyborów zgodnych z wymaganiami systemowymi oraz swoimi potrzebami.

Podczas instalacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera, aby zakończyć proces instalacji sterowników. Po zakończeniu instalacji, tablica interaktywna QOMO będzie gotowa do użycia, a Ty będziesz mógł w pełni korzystać z jej możliwości.

Instalacja oprogramowania oraz sterowników z pliku instalacyjnego

Jeśli masz do czynienia jedynie z plikiem instalacyjnym pobranym z podanego wcześniej linku, ważne jest, aby uruchomić go jako administrator. Uruchamiając plik instalacyjny jako administrator, zapewnisz, że instalator będzie miał wszystkie niezbędne uprawnienia do poprawnego zainstalowania sterowników i oprogramowania.

Flow!Works Pro - uruchom jako administrator

Aby uruchomić plik instalacyjny jako administrator, kliknij na nim prawym przyciskiem myszki, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcję „Uruchom jako administrator”. Pojawią się komunikaty systemowe dotyczące potwierdzenia uruchomienia pliku z uprawnieniami administratora, na które należy odpowiedzieć twierdząco, klikając „Tak” lub „Akceptuj”.

Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami instalatora, które przeprowadzą Cię przez cały proces instalacji sterowników i oprogramowania. Podczas instalacji będziesz miał możliwość wyboru miejsca instalacji oraz ustawień programu, więc upewnij się, że dokonujesz wyborów zgodnych z wymaganiami systemowymi oraz swoimi potrzebami.

Gdy instalacja zostanie zakończona, tablica interaktywna QOMO będzie gotowa do użycia i będziesz mógł w pełni korzystać z jej możliwości.

Jak przeprowadzić kalibrację tablic interaktywnych QOMO: krok po kroku

Kalibracja tablic interaktywnych QOMO jest ważna, aby odpowiednio zsynchronizować obraz wyświetlany na tablicy z punktami dotyku i uzyskać precyzyjne śledzenie ruchów i działanie pisaka. Jeśli zauważysz, że dotykając jednego punktu na tablicy, reakcja następuje w innym miejscu, oznacza to, że kalibracja nie została przeprowadzona prawidłowo. Kalibracja jest niezwykle ważna, zwłaszcza gdy projektor jest umieszczony na mobilnym stojaku. Częste zmiany położenia projektora w stosunku do tablicy mogą prowadzić do rozkalibrowania punktów dotyku, co utrudnia lub nawet uniemożliwia korzystanie z funkcji dotykowych tablicy. Aby rozwiązać ten problem, konieczne jest przeprowadzenie kalibracji, która pozwoli szybko i skutecznie zsynchronizować punkty dotyku z obrazem na tablicy. Dzięki temu, tablica interaktywna będzie działać precyzyjnie i responsywnie, gwarantując płynne korzystanie z jej funkcji. Proces kalibracji jest prosty i szybki. Oto jak przeprowadzić kalibrację tablic interaktywnych QOMO krok po kroku.

Krok 1 – Podłączenie tablicy QOMO i uruchamianie aplikacji Flow!Works Pro

Podłącz tablicę interaktywną QOMO kablem USB do komputera, a następnie uruchom aplikację Flow!Works Pro. W zasobniku systemowym powinna pojawić się ikonka sterownika tablicy. Na ikonie tablicy należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Ustawienia / Settings (w zależności od języka aplikacji).

Kalibracja tablicy interaktywnej QOMO - Flow!Works Pro

Krok 2 – Uruchamianie narzędzia kalibracji

Z paska narzędzi po lewej stronie należy wybrać pozycje Tablica interaktywna / IWB, a następnie Kalibracja urządzenia / Device Calibration. Następnie należy kliknąć Kalibruj / Calibrate. Oprogramowanie przeprowadzi Cię przez proces kalibracji. Proszę postępować według wskazówek na ekranie.

Kalibracja tablicy interaktywnej QOMO

Krok 3 – Kalibracja tablicy interaktywnej QOMO

Aby poprawnie wykonać kalibrację urządzenia, dotknij i przytrzymaj środek zaznaczanego okręgiem punktu przez 3 sekundy aż okrąg przeskoczy się do następnego punktu kalibracji. Powtórz czynność, aż wszystkie punkty będą koloru zielonego. Im z większą dokładnością zaznaczymy środek punktu, tym większa będzie precyzja rejestrowanego dotyku przez urządzenie.

Kalibracja tablicy interaktywnej QOMO
Kalibracja tablicy interaktywnej QOMO

Po zakończonym procesie kalibracji tablicy interaktywnej, oprogramowanie zapyta nas czy chcemy zapisać dane. Wybierając przycisk YES, zapamiętujemy ustawienia.

Kalibracja tablicy interaktywnej QOMO - zapis danych

Krok 4 – Kalibracja pasków skrótów tablicy interaktywnej QOMO

Aby wykonać pasków skrótów należy ponownie wybrać z paska po lewej stronie należy wybrać pozycje Ustawienia skrótów / Hootkey Settings. Następnie wybieramy pozycję Normalne / Normal i klikamy Kalibruj / Calibrate.

Kalibracja pasków skrótu tablicy QOMO

Oprogramowanie poprosi o wskazanie punktów podobnie jak w przypadku kalibracji dotyku. Kalibracja odbywa się w taki sam sposób jak poprzednio – poprzez 3 sekundowe zaznaczanie odpowiedniego punktu. Po ukończonym procesie należy zapisać zebrane dane, wybierając przycisk Tak / Yes.

Kalibracja tablicy interaktywnej QOMO - paski skrótów
Kalibracja tablicy interaktywnej QOMO - zapis danych

Rozwiązywanie problemów związanych z kalibracją i instalacją sterowników dla tablic interaktywnych QOMO

Tablica interaktywna nie rejestruje dotyku / powierzchnia dotykowa nie działa / tablica nie jest rozpoznawana przez system Windows

Tablice interaktywne QOMO są urządzeniami HID, które są automatycznie wykrywane przez system operacyjny. jeżeli system nie wykryje podłączonej tablicy lub wyświetli błąd „Nie rozpoznano urządzenia” należy postąpić według poniższych wskazówek.

Sprawdzenie kabla USB

Aby podłączyć tablicę do komputera celem uzyskania dotyku należy wykorzystać kabel USB-B – USB-A, który znajduje się w zestawie. Końcówkę typu B (kwadratowa, używana również np. w drukarkach) należy podłączyć do tablicy, natomiast klasyczną wtyczkę USB typu A do portu w komputerze. Tablica interaktywna nie wymaga odrębnego zasilania.

Kabel USB-B – USB-A
 • Proszę sprawdzić czy kabel został prawidłowo połączony po obu stronach
 • Proszę sprawdzić czy kabel USB nie posiada widocznych uszkodzeń
 • Podłączyć kabel USB do innych portów USB w komputerze
 • Proszę upewnić się, że sterowniki magistrali USB komputera / laptopa są zaktualizowane do najnowszej wersji – sugerowane jest zainstalowanie najnowszej wersji ze strony producenta.
 • Proszę podłączyć kabel USB do zwykłego Huba USB (rozdzielacza), a następnie do komputera
 • Sprawdzić monitor korzystając z innego kabla USB – np. kabla drukarkowego
 • Proszę wyłączyć wsparcie dla USB 3.0 w BIOSie komputera. Zalecane jest skorzystanie z instrukcji dołączanej do laptopa lub płyty głównej komputera stacjonarnego

Jeżeli uszkodzony jest kabel należy wymienić go na sprawny.

Tablica jest wykrywana, ale rejestrowany dotyk nie odpowiada rzeczywistemu

Proszę upewnić się, że tablica jest skalibrowana. Proces kalibracji został opisany powyżej.

Nie działa półka interaktywna

Półka interaktywna w tablicach QOMO działa wyłącznie w oprogramowaniu Flow!Works Pro. Jeżeli po zainstalowaniu sterowników i uruchomieniu oprogramowania półka nie działa (np. nie zmienia kolorów) należy:

 1. Sprawdzić czy półka jest prawidłowo podłączona do tablicy.
 2. Upewnić się, że elementy wszystkie półki (pisaki atrapy, wskaźnik, gąbka) są umieszczone na swoich miejscach

Jak bardzo pomocny był artykuł?

Kliknij na gwiazdki aby ocenić!

Średnia ocen 5 / 5. Ilość ocen 10

Dotychczas nie oddano żadnych głosów! Bądź pierwszy i ocen ten post.